شرکت تولیدی قفلیران یکی از واحـــدهای تولید یراق آلات درکشـور است شرکت قفلیران تولید کننده قطعات خودرویی می باشد