شرکت تولیدی قفلیران تولید کننده قطعات خودرویی و قفل های ساختمانی می باشد  که درسال۱۳۵۸ در زمینی به مساحت ۲۲۰۰۰ مترمربع وبــیش از ۶۰۰۰ مـترمربع سالن های تولید ، در شهرصنعتی رشت تاسیس گردید. این شرکت فــعالـیت خود را در عرصه زنجیره خودرو در دهه ۷۰ با توجه به تحلیل بازارو چشم انداز صـنعت خودروسازی ایران باتوجه به امکانات و منابع دردسترس شروع نمود. درحال حاضر این شرکت با ۱۲۰ نفرپرسنل وبا هدف خودکفایی درزمیـــنه تولید قطعات خودرو ، اشتغالزایی و در نهایت جلب رضایـت مشتریان به فعالیــــت خود ادامه میدهد.

دارنده گواهینامه IATF 16949:2016

دارنده گواهینامه ISO 9001:2015

دارنده نشان استاندارد ملی ایران