مدیران

محمد لولاآور

محمد لولاآور

مدیر عامل

mlowlaavar@ghofliranco.com

علی اکبر کاظمی

علی اکبر کاظمی

مدیر کارخانه و قائم مقام مدیر عامل
مهدی قربانی

مهدی قربانی

مدیر بازرگانی
محمد  احمدی نژاد دیلمی

محمد احمدی نژاد دیلمی

مدیر فنی و مهندسی
امیر زره پوش

امیر زره پوش

مدیر صنایع و برنامه ریزی -مدیر انفورماتیک

علیرضا رعدی

مدیر مالی و اداری

محمد میکاییلیان

مدیر تولید

پیمان پورجادی

مدیر کیفیت